Register now

28 April - 26 MayAt home from Zoom

This event has passed for updates see: www.dancefromtheroot.com/events


Dansa in din Lust!

Dance into Your Lust! 

- We moved online!

A 6 week program for women/femmes/vagina carriers

- First evening April 21st is a free try out!

Allt börjar med lust! Välmående, glädje, kärlek, sexualitet och sårbarhet, genom dansen kan vi komma i kontakt med alla känslor och välkomna dem. Detta program är en möjlighet att hitta genvägar till ett mer lustfyllt liv och kliva in i nya delar av dig själv. Ett rum där vi kan släppa på skam, rädslor och blockeringar för att tillåta vår naturliga livsenergi flöda. Men en blandning av dans, tantra, medveten sexualitet, samtal och beröring skapar vi ett tryggt rum för en expandering av vår trygghetszon. Danstraditioner från södra och Östra Afrika ligger också till stor grund för detta program.

Vi ses 6 tisdagkvällar online med start 21e april. Gruppen är begränsad till 16 deltagare.

Everything starts with lust! Wellbeing, happiness, joy, love, sexuality and vulnerability, through the dance we can get in contact with all our emotions and welcome them. This program is a possibility to find short cuts to a more lustful life and step into new parts of yourself. A room where we can let go of shame, fears and blockages to allow our natural life force flow through. With a mix of dance, tantra, conscious sexuality, discussion and touch, we create a safe space for an expansion of our comfort zone.

We will meet 6 Tuesdays online, start April 21st. Limited space for 16 participants. 

Facilitator: Lisa Josefsson - Dance From the Root  

Guest Teachers: Louise Hellbom, Anna Björnberg, Faith Wangui & Sony Soniz

  English version at the bottom

  Svenska 

  Programmet är ett utforskande queer-inkluderande rum för kvinnor (cis &trans) samt andra personer med erfarenhet av att vara eller bli sedd som kvinna och vill möta sig själva och andra på djupet. Detta är en möjlighet att kliva in i nya delar av dig själv och expandera din kapacitet att känna lätthet och njutning i ditt vardagliga liv. programmet är begränsat till 16 deltagare. 

  Online 

  Dansa in din lust har nu flyttats över till zoom så att du kan delta från ditt vardagsrum. Undervisningen sker på engelska, men delningar och frågor får gärna ske på svenska. Jag är själv exalterad över att göra detta online, min erfarenhet av att hålla kurser och coaching via internet har bjudit in mig till att se vissa fördelar med detta och nå förvånansvärd hög intimitet även på detta sätt. En stor fördel är att vänjer oss vid att använda oss av verktyg för att stanna i kontakt med kroppen utan att vi behöver någon annan i rummet. Det bjuder in oss till att bli mindre beroende av andra och istället själva kunna ge oss det stöd och den kärlek vi behöver.  Självklart längtar vi alla efter att kunna mötas och känna varandra på ett intimare plan, men i dessa tider är detta en möjlighet att trots allt komma i kontakten med våra kroppar och med varandra även på distans. En annan fördel är att jag ser fram emot att se vilken mångfald som en online-kurs kan bidra till. 

  Citat från tidigare deltagare: ”Om jag ska beskriva programmet med ett ord så vill jag säga; MAGISK! Så tacksam över att jag gick denna kurs” /V"

  "Programmet Dance into your sexuality skapade mycket tankar hos mig. Sådana tankar som jag jag verkligen värderar högt men som jag av olika anledningar har trängt undan. Även då jag vet att allting fanns inom mig redan innan kursen så känner jag mig som en ny människa nu i efterhand.  Innan kursen visste jag inte att det där behövde få komma ut men nu när det fått göra det känner jag mig lättare, ärligare och mer fri". /Emma

  Syftet med programmet är att djupdyka i oss själva tillsammans med andra för att framförallt läka relationen till vår kropp och vår sexualitet. Vår lust kommer från oss själva även om det är lätt att koppla den till de personer vi är intima med. Varje vecka har ett nytt tema och under dessa veckor kommer vi dansa, uttrycka känslor, dela hemligheter, gråta, skratta, och utforska självkärlek och njutning i ett hållet rum.  

  Verktygen kommer med inspiration från dansterapi, tantra, massage, meditation, circling, motiverande samtal och traditionella danser och traditioner från östra och södra Afrika. Kursen är begränsad till 16 deltagare för att vi skall kunna skapa trygghet och intimitet i gruppen. I online versionen kommer vi att använda mycket dans, självberöring samt samtal i så kallade "breakout rooms" där man i blir ihopparade i mindre grupper för att kunna dela känslor och erfarenheter, 

  Kvinnor eller personer som blivit socialiserade som kvinnor har något gemensamt i relation hur de blivit sedda i samhället. Jag har valt att arbeta endast med kvinnor och personer med erfarenhet av att bli sedd som kvinna för att lättare kunna gå djupare då många av oss i dessa rum lättare kan ta ner vissa murar. Samtidigt så är jag själv pansexuell och gender fluid, vilket för mig betyder att jag känner mig både som man och kvinna och något där emellan. 

  Om något av följande passar in på dig, är denna kurs för dig: 

  • Du har en viss kontakt med din kropp men längtar till att finna djupare njutning och mer frihet. 
  • Du fastnar du lätt i huvudet eller i negativa tankemönster i relation till kropp och intimitet.
  • Du har svårt att hitta lusten i rätt stund. 
  • Du har stunder av total kontakt med kroppen men du svårt att hitta dit så ofta du önskar.
  • Du älskar dans och vill bli påmind om hur fantastisk kroppen kan kännas!
  • Du längtar efter en plats där du får vara dig själv i och få perspektiv på dig själv
  • Du har gått kursen förut och känner behov att fortsätta detta arbete, kanske särskilt i dessa tider. 

  Teman

  För att gå djupare tar vi hjälp av olika teman som vi kommer utforska tillsammans. Dans kommer att vara med alla gånger.

  Vecka 1:

  Se mig, se dig med kropp och röst! Via dans och röst utforskar vi rörelse, själv-uttryck  och sensualitet.  Vi möter varandra samt delar med oss av våra livshistorier för att kunna se en ljus framtid av våra individuella läkningsprocesser. Detta är en mjukstart för att kunna gå djupare senare.

  Vecka 2:

  Säga ja till njutning och lär känna dina gränser! Vilka gränser har du? Vad längtar du efter att säga ja till? Vad går du ibland med på utan att du vill? Förutom att dansa kommer Anna Björnberg guida oss att komma in i kroppen via rösten och hur vi kan använda den för att uttrycka vår längtan och både säga ja och nej från hjärtat och inte bara med ord. Låt oss i trygghet bli bekväma att leva efter våra gränser, både i intimitet och i det vardagliga livet.

  Vecka 3

  Att hålla och släppa taget - Gästlärare: Louise Hellbom Vi är så vana att vara starka, att klara oss själva, denna vecka är inbjudan att släppa taget om gammal ilska och frustration och tillåta oss att bli hållna av varandra. 

  Vecka 4

  East African Sexuality! -  Gästlärare Faith Wangui & Sony Soniz från Kenya! Hitta din vardagliga njutning i din kropp i alla lägen, när du diskar, när du promenerar och såklart när du dansar. Med tradition från Östafrika ska vi få lära oss hur men redan som unga flickor får lära sig att röra sina höfter för att hitta njutning och självförtroende i sin egen kropp. Sony och Faith delar med sig av sin erfarenhet från Kenya och Lisa från Moçambique. 

  Vecka 5

  Utforska Polaritet och könsuttryck. Vi experimenterar med könsuttryck, föra och följa, dominans och underkastelse. Att leka med och utforska olika polariteter kan hjälpa oss att upptäcka nya sidor av oss själva och vår sexualitet. En vän sade en gång "Att vara sig själv kan vara väldigt begränsande", så jag frågar dig, vem kan du vara? 

  Vecka 6

  Upptäck och stanna kvar i din njutning! En sak är att njuta, en annan är att våga stå kvar i den och bli sedd. Efter att ha jobbat med att komma i kontakt med vår sexualitet och vårt sexuella uttryck är det dags bli våga dyka djupare och stanna kvar i den även inför andra. Alla har vi olika försvarsmekanismer som gör att vi inte ens med vår partner vågar stå i vår fulla sexuella kraft. Att dansa in sin sexualitet är anledningen till att vi kom hit, det är dags att överraska dig själv!

  Fler kommentarer av tidigare deltagare:

  Det jag har tagit med mig från kursen är ett nytt sätt att njuta av min kropp genom dansen. Jag har blivit bättre på att lyssna på vad min kropp längtar efter och hittat ett utlopp för det genom dansen. Jag har också skiftat min syn på sexualitet genom att se att sexighet handlar mindre om andras blickar på mig utan snarare om min njutning av min kropp som visas utåt. Jätteskönt att känna så istället. Jag kom ofta ganska stressad till klasserna, och gick sedan hem med skutt i stegen, ett stort lugn och glädje. Jag mådde verkligen bra i både kropp och själ av att vara där och skaka loss.Jag upplevde Lisa som en mycket skicklig kursledare, som både kunde vara strukturerad och intuitiv samtidigt. Hålla ihop gruppen men också se individens behov. Hons skapade ett skönt och tryggt space, som det var lätt att vara i. Jag uppskattar att övningarna både förklaras i ord och demonstreras, och att vi blir uppmuntrade att ändra dem eller hoppa över något som vi inte vill göra./M 

  Tack Lisa Josefsson för din gåva till oss kvinnor att komma i kontakt med oss själva och känna vårt värde. Tack för att du inspirerar och sprider ditt verk ❤/Claudia

  Jag hade nog en rätt naiv tanke om att det gick att fortsätta leva i mitt avtrubbade, känslodöda tillstånd. Därför blev det väldigt omtumlande när sådant jag tryckt undan läckte ut. Gemenskapen som du lyckades skapa var väldigt omhändertagande på något vis, systerskap eller kvinnlig gemenskap har jag saknat genom mitt liv. Så sammanfattningsvis, det var fantastiskt att få uppleva samhörighet, att befinna sig i ett tryggt rum, med öppna, icke dömande personer och där jag fick lov att hitta en djupare kontakt med min egen kropp och mina egna känslor. Där varje övning väckte tankar och reflektioner, som fortfarande påverkar och har ändrat en del tankebanor. /Louise

  English

  About the course

  This time the course will take place 6 Tuesday evenings online with start April 21st. The first evening is a free try out!

  The intention with the course is to deep dive in ourselves together with other so mainly heal our relationship to our body and sexuality. Our lust is born from within us even though it is easy to connect it with people we are intimate with. During these weeks you will be invited to feel that all your emotions come from yourself and eventually feel that you can own your sexuality and pleasure. This course has elements from dance, Tantra, Conscious sexuality and a foundation from traditional dances och philosophies from Souther and Eastern Africa.

  Online

  Dance into your Lust has now moved over to zoom so that you can participate from your living room. The main language will be English but participants are allowed to share or ask questions in Swedish or other languages that I speak (Portuguese, Spanish). I am exited about moving this course online, my experience in holding workshops and coaching over the internet has invited me to see also some benefits with this and every time, we seem to reach unexpected intimacy. One main benefit is that we learn to use tools and stay in connection with ourselves without anyone else in the room, this allows us to feel less dependent on others and practice how to give ourself the support and live we need.  Of course we all long to meet and connect on a more intimate level, but in these times this is an opportunity stay in connection with our bodies and with each other even at a distance. Another benefit is that I'm looking forward to the diversity online courses can contribute with. 

  Themes. Every week there will be a new theme and during this period we will dance, express emotions, share secrets, cry, laugh and explore self love and pleasure in a held space. 

  The tools comes from inspiration from Dance Movement Therapy, Tantra, Bodywork, meditation, focusing, conscious kink, the wheel of consent (tm) motivational interviewing (MI) and traditional dances and traditions from Southern Africa. As the program moves online we will focus on dance and self massage, but also the breakout rooms allows us to dance and share in smaller groups. This is surprisingly intimate!

  Women. I have decided to work with only women and people with an experience to be seen as women to be able to go deeper this this might allow us to take certain walls down. At the same time I am gender fluid, which for me means that I both feel like a man and a woman, and sometimes just a human. 

  If any of the below statements fits on you, this might be a course for you:

  • You do do have certain connection with your body but you are longing to find a deeper pleasure and more freedom.
  • You easily get stuck in your head or in negative thought patterns in relation to your body and intimacy.
  • You have a difficulty to find your lust in the right moments.
  • You do have moments of total connection with your body, but you have difficulties getting there as often as you wish.
  • You love dan and wants to be reminded how fantastic your body can feel.
  • You have taken this course before and feel a need to reconnect with your body, maybe especially in these times. 

  Themes

  Week 1

  See me, see you! Through the dance and voice we will explore movement, self expression and sensuality. We will me each other in and acceptance and share some of our life stories and reasons why we have come together. We start softly to invite a light in the tunnel of the work of the individual healing processes we are stepping into. 

  Week 2

  To say yes to pleasure and knowing our boundaries. What boundaries do you have? What are you longing to say yes to? What do you sometimes allow even when you do not want to? Let us use our voice to say yes and no and to step into pleasure. To explore boundaries and get to know ourselves is essential both in intimacy and our daily lives. Guest Teacher: Anna Björnberg - Voice coach

  Week 3

  To hold and let go into pleasure! We are so use to being strong and being independent, this week is an invitation to let go of old anger and frustration and allow ourselves to be held be each other. On the other side of letting go, our pleasure is waiting. Guest Teacher: Louise Hellbom

  Week 4

  East African Sexuality! Find your daily pleasure in your body in every moment, when you are doing the dishes, walking and of course dancing! With inspiration from East Africa we will learn how they already as young girls learn how to move their hips to find pleasure and confidence in their bodies. Lisa will share from her experience from Mozambique, Kenya and Tanzania. Special guests might come!

  Week 5

  Utforska Polaritet och könsuttryck Vi experimenterar med könsuttryck, föra och följa, dominans och underkastelse. Att leka med och utforska olika polariteter kan hjälpa oss att upptäcka nya sidor av oss själva och vår sexualitet. En vän sade en gång "Att vara sig själv kan vara väldigt begränsande", så jag frågar dig, vem kan du vara? 

  Week 6

  Express and stay in your sexuality! One thing is to feel pleasure, another thing is to stay and be seen in it. After been working with getting in contact with our sexuality and our sexual expressions it is time dive deeper to it and be able to show our pleasure.. We all have different coping mechanisms that does not even allow us to stay in our full sexual power even in front of our partners. To dance into our sexuality is the reason we came, surprise yourself!

  From previous participants:

  If I had to choose one word for this course, it would be "MAGICAL"! I'm so grateful that I participated. /V

  I think I had a naive thought that I could keep on living in my flat emotional dead life. Therefore it was very overwhelming when things I had pushed away came out, but at the same time so freeing! Even more so in a non judging room that felt safe. The community feeling you created is something I have missed throughout my life and it was very beautiful to experience that and meet my emotions together with others. So as a conclusion; it was amazing to feel belonging, to be in a safe space, with open non judging people where I could find a deeper contact with my body and my emotions. Every exercise awoke thoughts and reflections that still affect me and have changed my train of thoughts. /Louise

  Praktiska detaljer - Practical information

  Programmet är 6 veckor långt och 16 deltagare är inbjudna att delta i hela programmet. Första tillfället är gratis för den som vill prova på!

  När: Tisdagkvällar 18.30-21.00

  Var: Ditt vardagsrum eller favoritmysplats! Vi ses online via Zoom, ladda ner programmet här: https://zoom.us/download. Det är rekommenderat att använda laptop, men du kan även ladda ner appen till telefonen.  Du behöver inget eget konto för att kunna vara med i samtalen. Mer info om zoom kommer i välkomstbrevet. 

  Vad får du?

  • - 15 programtimmar utspritt över 6 tisdagarna.
  • - En hemläxa varje vecka med övningar som kommer i ett e-mail med musiken från lektionen
  • - En ny gemenskap och nätverk av likasinnade som stöttar varandra
  • - En möjlighet att släppa taget om det gamla och bjuda in en ny sexuell kraft som du kan ta med dig i livet!

  För vem?

  Detta är ett program i utforskande där vi skapar ett tryggt rum där alla känslor får vara med. Detta är en resa in i dig själv där du som är nyfiken på din inre värld är välkommen. Har du erfarenhet av dans, meditation, yoga eller annan personlig utveckling är detta en inbjudan att gå djupare, men även den som är ni inom dessa kretsar är välkommen. Du som deltagare förväntas dock kunna stå i dina egna känslor och upplevelser även om jag och gruppen finns till hands när det behöver. Vet du med dig att du en ovilja att gå in i olösta trauman och en svårighet att ta hand om dig själv emotionellt (t.ex kan få panikångest) är du välkommen till detta rum då du känner dig mer stabil. Är du osäker på vad detta betyder så kontakta gärna mig!

  Investering i din kropp: Hela programmet kostar 1900kr. Vid anmälan senast 21a april kl 23.59. Vid senare anmälan 2100kr.

  Friskvårdskvitto går att fås, moms tillkommer. 

  Har din kropp ett stort behov av denna kurs men plånboken säger till? Kontakta mig, så kan du ansöka om låginkomstpris.  Kontakt: 0708-686784 eller lisa@guff.se

  Är du redo? Detta är ett program i utforskande där vi skapar ett tryggt rum där alla känslor får vara med. Detta är en resa in i dig själv där du som är nyfiken på din inre värld är välkommen. Har du erfarenhet av dans, meditation, yoga eller annan personlig utveckling är detta en inbjudan att gå djupare, men även den som är ni inom dessa kretsar är välkommen. Du som deltagare förväntas dock kunna stå i dina egna känslor och upplevelser även om jag och gruppen finns till hands när det behöver. Vet du med dig att du en ovilja att gå in i olösta trauman och en svårighet att ta hand om dig själv emotionellt (t.ex kan få panikångest) är du välkommen till detta rum då du känner dig mer stabil. Är du osäker på vad detta betyder så kontakta gärna mig!

  English

  The invitation is to take the whole 6 week program, first time is open for drop in, but after that you can only sign up for the full course. 

  When? Tuesday evenings 6.30 - 21.00pm Central European Time. Start April 21st (First time free) After the first session we will feel into if the time is of good length and we might adjust the time to shorter or longer.

  Where? In your living room or favorite private space! We will meet on Zoom, download the computer program here:  https://zoom.us/download or download the app to your phone. It is advisable to use a laptop for the course time. More info about Zoom will come in your welcome letter. 

  Investment in you body : For the full program 1900SEK through Swedish bank transfer or Swish or 200€ through PayPal, signing up latest April 21st 11.59 pm, later sign 2100SEK or 220€. 

  Is your body longing for this program but your wallet is tight? There are a few low income spots that you can apply for. For questions and more information contact Lisa at 0708-685784 or lisa@guff.se

  What do you get?

  • - 15 hours of program time spread out over 6 Tuesdays
  • - A homework with exercises every week that you also will receive in an e-mail with the music from the class. 
  • - A new community and network of likeminded people that support each other.
  • - A possibility to let go of old patterns and invite a new sexual power that you can bring with you in life!

  Are you ready? In this program, all emotions are welcome; whatever comes up, there is no judgment. This is not a therapeutic session, but it will have healing effects. As a group, we will take care of each other and there will be an assistant for emotional support. As a participant, you are responsible for your own emotions and to listen to your own needs at any given moment. If something comes up, the group will hold you, but if you experience getting heavy anxiety or panic attacks, you can step aside and we welcome you back when you are feeling more stable and ready.Looking forward to having you in on this adventure!

  Register now

  Workshop Leaders

  Lisa Josefsson
  Lust and Intimacy Coach

  Lisa Josefsson is the initiator and main space holder for this course.She believes that all of us human beings want a healthy relationship with our body and our sexuality, independently of who we are and how we relate to our sexual selves. She wish these topics were mainstream, because the relationship to our body impacts greatly how we navigate in life.

  Lisa works as a dance teacher as well as a movement and intimacy coach and aims to change the way we talk about intimacy and support sexual healing through movement, touch and listening to the inner messages our bodies are ready to reveal.After 10 years of exploring different dance forms such as Blues, Swing, Contact Improvisation and traditional African dances, Lisa discovered their own connection between dance and sexuality. They had by then spent three years in Mozambique, a Mecka of people who embody their sexuality and sensuality through dance. This experience allowed them to feel that our pleasure comes from within us and not from the outside and we reach it by allowing ourselves to feel all the emotions in our register. This discovery took Lisa into a journey of exploring Tantra, Conscious Sexuality, the Wheel of Consent (TM), Gender Fluidity and Kink, to deepen their understanding of oneself and how our life can be understood through our body. Lisa is based in Stockholm and teaches different combinations of dance and sexuality, through individual sessions, in group intensives and at festivals. In 2018 they have already taught at Stockholm Tantra Festival, Sexsibility Festival, and Touch & Play both in MA, US and in Germany. See more at FB: www.facebook.com/dancefromther... at www.dancefromtheroot.com

  Lisa collaborates and/or takes inspiration from the following teachers: Lynn Kreaden, Zahava Griss, Bernadette Pleasant, Carl Johan and Jennie Rehbinder, Master Berlin, Julieth ÅhmanLorenzo Stjernquist and Rupert James Alison. Lisa also has as mentors her dance company in Mozambique; Hodi Maputo Afro Swing and Tufu de Mafalala. 

  Lisas tankar kring dans, om att vara i sin kropp och hur det är kopplat till vår sexualitetDans, kroppen och njutning

  Dans för mig är stunden då jag känner min kropp som allra mest, som om allting runtomkring stannar upp och musiken styr mina rörelser. Det är ett flow då det varken finns dåtid eller framtid, bara här och nu. Genom dans kan vi också möta och känna andra. Det kallas kinestetisk empati inom dansterapin; då vi genom rörelse kan känna vad en annan människa känner. Dansen kan också tillåta oss att släppa på spänningar i kroppen, känna oss lätta och fria och till och känna extas; vilket är ett verktyg som många traditionella kulturer använder i läkande syften.

  Vad betyder det egentligen att vara i sin kropp?

  För mig betyder det att kunna komma i kontakt med det jag känner istället för att vara fast i tankarna. Att kunna känna in vilka känslor som är närvarande i stunden, och finna de känslor som ibland ligger undantryckta och låta de komma upp till ytan; då hela jag får vara med.

  Att njuta för mig är en överväldigande känsla i kroppen, när inget annat existerar förutom det som känns och alla tankar försvinner; det är det ultimata uttrycket av att vara i sin kropp. För mig är vardaglig njutning och sexualiteten starkt sammankopplade. Även om jag inte känner sexuell njutning av att känna solen mot min hud eller att äta god mat är det för mig det första steget till att tillåta njutning i min egen kropp. När vi sedan vet hur den njutningen känns, är det lättare att plocka fram den i intima möten och äga den. - Men ibland har vi svårt. Tankar kommer i vägen; vad ska vi göra? Hur ser jag ut? Vad vill jag egentligen? Duger jag? Oj, jag har så mycket annat jag borde göra nu! Och med dessa tankar är det svårt att vara närvarande. Eller så vill tanken känna njutning, men kroppen kan inte slappna av, den vill inte ge sig hän. Kanske finns det otrygghet, trauman eller rädslor som sätter sig i vägen.Att säga ja, säga nej och veta vad jag vill är väsentligt. För att njuta måste vi dessutom veta vad vi tycker om, vad vi vill och vad vi inte vill i stunden. Ju mer njutning jag har hittat desto kräsnare blir jag i mina kärleksrelationer och jag inser hur ofta jag förr gick med på saker som jag faktiskt inte gjorde för min egen skull. Nu vill jag bara ha det bästa oavsett om det är med mig själv eller andra!

  Älska dig själv! Det är en cliché, men det är sant; för att kunna känna full njutning, krävs det faktiskt att en helt och hållet accepterar och älskar hela sin kropp. Ibland dyker jag rätt in i lust, skratt och glädje, men andra gånger kan jag behöva gå igenom sårbarheten och gråten för att hitta tillbaka till lusten på andra sidan. Och för att vår kropp ska kunna ge oss den njutningen vi önskar, måste vi ge den oändlig kärlek.

  Vår kropp är vårt tempel. När vi håller det rent och rymligt kan vi njuta av dess vackra fönster, gyllene dekorationer och kontakten med något större än oss själva. Men börjar det fyllas med gammalt skräp måste vi städa för att åter hitta frid. I kroppen sitter våra emotioner lagrade; gamla erfarenheter, förväntningar, och rädslor. Dansen är för mig det starkaste verktyget att komma i kontakt med allt som våra tankar flyr ifrån, den tillåter oss att känna hela oss, älska oss själva och möta andra.Välkommen att växa tillsammans!

  Read more

  Loulou Hellbom
  Movement and emotional work

  Read more

  Anna Björnberg
  Transformative Voice Coach

  Med över 40 års erfarenhet av scenen som sångerska och många års erfarenhet att bygga människor som ICF/Transformativ coach, utbildare och föreläsare, guidar Anna genom intuitiv röstcoachning. På ett lekfullt sätt hjälper hon dig att våga utforska rösten, hämta hem din urkrafts röst och äga den. Att integrera röst och kropp och släppa taget om gamla föreställningar och tankar som hindrar och blockerar i kroppen. Hon stöttar dig till att öppna upp och våga låta, så att ljud kommer ut som du kanske aldrig trott fanns där.

  Uttrycket ”att sjunga från könet”, är inte taget ur intet. Stämbanden ser ut som en kvinnas blygdläppar, så det finns en stark koppling och tantriska röstövningar öppnar upp på djupet. Ljud från stämbanden aktiverar Vagnsnerven, som i sin tur sätter fart på ”måbra-hormonerna”. Vibrationerna som uppstår när vi låter, ljudar och sjunger når ända in och helar både kropp och själ.

  Född och uppvuxen i Värmland skapades drömmen om att bli sångerska och musikkarriären startade tidigt. På 90-talet bodde hon i Schweiz/Italien och turnerade med en pianist i Europa. Hon uppträdde på diverse scener, i Schweizisk tv och körade i studios. Från ett fritt turné-liv till att gå in i den berömda väggen, har Anna en stor erfarenhet av vad som händer i kroppen när vi förminskar oss och inte står i vår kraft. Annas röst ”försvann” i tio år, men kom tillbaka med besked när hon ändrade sitt liv och hämtade hem sin egen kraft.

  Annas passion är att dela med sig av sin kunskap, att förmedla känslan av att ha en fri röst. Att använda sin fulla potential och att i sårbarhet äga sin röst och sitt eget ”space”. Att allt är möjligt och att alla kan sjunga. 

  Anna är gästlärare vecka 2 på "Att säga jag och säga nej".

  • Anna Björnberg - Voice Therapy
  • Sony Soniz & Faith Wangui - East African Sexuality
  • Loulou (Louise Hellbom) - Movement and emotional work
  • Martina Stål - Emotional Support

  Read more

  Sony Soniz & Faith Wangui
  Dance and movement Teachers

  Kenyan born Sony Soniz and Faith Wangui have danced since a young age in different traditional dance companies in Kenya and later toured in Europe to now establish themselves in Europe. 

  Earlier as part of their mission they were teaching the younger generations in Nairobi their traditions while now in Sweden they are seeing the importance of sharing a different kind of work with women in Sweden. As in many parts of Africa, in Kenya, girls learn at a young age to believe in themselves, feel their own worth and beauty and not the least enjoy their own movements and bodies through dance. Dance from this point of view is a result of your own emotional expression and can therefore be used to get in contact with our sensuality and sexuality. These valuable teachings Sony and Faith are now bringing to women in Sweden to reach embodied empowerment.

  Sony and Faith are Guest teacher week 4. 

  Read more

  Organized by

  Lisa Josefsson
  lisa@guff.se